Het kasteel van Equelbecq heeft de vorm van een

grote vierkant, geflankeerd door 8 torentjes. 

Een band van witte stenen omhelst het kasteel op

halve hoogte, met als betekenis de aanzienlijke

en voorname macht van de plaatselijke adellijke

 (leen)heren.  Het gebouw, waartoe men toegang

heeft over twee bruggen, is omgeven door slotgrachten.

 

Men veronderstelt dat een eerste kasteel in hout be

staan heeft vanaf de 9de eeuw om zich te behoeden

 voor de noordelijke (vijandelijke) invallen, maar

niets bewijst dat het bestaan heeft op de huidige

 plaats.  De laatste algemene restauratie van het

 kasteel dateert van 1606, een datum die we

 konden lezen op de toren voor zijn instorting

 in 1984..  Aan het begin van de 17de eeuw, heeft

men geprofiteerd om talrijke vensters langs de

 muren te plaatsen, muren waarvan de dikte op

enkele plaatsen hun fundament met een meter

 overschrijd.

 

Het kasteel en de bijgebouwen zijn ingeschreven in

de inventaris van Historische Monumenten op 24

juli 1944.  Ne de instorting van de donjon

 (toren van slot) in 1984, heeft een comité voor de

 bescherming van dit erfgoed van Esquelbecq;

 Deze actie heeft het klassering als historisch

monument. van de volledige site mogelijk gemaakt

 op 17 september 1987.

 

Het kasteel van Equelbecq is niet te bezoeken.

 Maar u kunt vanaf de hekkens het volgende

opmerken: het duivenhok, daterende uit 1606,

de Franse tuin grenzend aan een bosrijk park,

 de portierswoning (1590). 

Op het plein kun je de herberg van het kasteel

 (1615) opmerken, waarvan geveltop versierd is

met runentekens..